News

Learning How to Work

Kevin C. Cagat-cagat | Awardee, Merit, Outstanding In-School and In-plant, and Learning Excellence | Scholar, SM Foundation

Tinuruan kami ng Dualtech katulong ang mga partner companies kung paano magtrabaho. Na ang pagtatrabaho ay hindi parusa o pabigat, kundi pagpapahayag ng kakayahan ng tao na mapagbuti, makalikha, makatulong sa lipunan sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at paggamit ng kanyang mga talento o mga katangian. At sa tapat na paggawa tayo’y makararanas ng kagalakan at masusuklian din ito ng pambuhay sa sarili at sa aming mga pamilya. Kami ay tumutulong sa pagbuo ng isang matibay at malusog na lipunan at bayan. — Kevin C. Cagat-cagat | Awardee, Merit, Outstanding In-School and In-plant, and Learning Excellence | Scholar, SM Foundation

Ang motto po ng Dualtech ay “Virtue and Work” po, Ito’y dalawang salita na mahalaga sa bawat mag-aaral dito, Virtue, mga mabuting katangian na dapat taglayin ng bawat isa, mga sangkap na nagpapatingkad sa pagkatao: tulad ng katapatan, kasipagan, kagandahang-asal, pagsisimula sa tamang oras, kaayusan, katapangan, pagiging totoo, pakikisama, kalidad at marami pang iba. Kapag isinabuhay at isinagawa ang mga ito, ang isang nilalang ay titingkad at magiging katangi-tangi sa mata ng lipunan.

Laban sa pagkalat ng masasamang bisyo at pag-uugali ang “VIRTUES”, ito ang kailangan. Mahirap isabuhay, at sadyang malaking hamon; ngunit hindi ba mas masarap matulog sa gabi na, taglay ang kaalamang ikaw ay gumawa ng mabuti. Ikaw ay umasal ng wasto at hindi nakapinsala ng kapwa at kalikasan. Hindi ba wasto na isabuhay natin ang sampung utos ng Diyos?

Hindi madali ang sarili kong paglalakbay, dumaan din ako sa matinding mga pagsubok. Nagtrabaho ako bilang trucking helper / repacker / bagger at counter checker. Ginawa ko ito upang makatulong sa magulang at kapatid ko sa Bohol. Nasaksihan ko, mula pa nuong pagkabata ang mga hirap na dinanas ng aking mga magulang para matustusan ang araw-araw naming pangangailangan. Alam ko na hindi natutulog ang Diyos. Ako’y nagtiwala. Sabi nga sa bibliya:

“For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you future and hope . . .” (Jeremiah 29:11)

Opo, Panginoon ang sabi ko, inilalagay ko sa Iyong kamay ang kapalaran ko, tulungan Mo ako. Kaya naman, laking pasasalamat ko noong nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagaral dito sa Dualtech, pinadala kami ng DepEd Division Office ng Bohol.

Nabuksan po ang maraming bagay para sa isang probinsyanong katulad ko, nagkaroon po ako ng GOAL o LAYUNIN sa buhay. Napatatag ang aking self-confidence (tiwala sa sarili) at nalunasan ang aking pagkamahiyain.

Work o Trabaho

Tinuruan kami ng Dualtech katulong ang mga partner companies kung paano magtrabaho. Na ang pagtatrabaho ay hindi parusa o pabigat, kundi pagpapahayag ng kakayahan ng tao na mapagbuti, makalikha, makatulong sa lipunan sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at paggamit ng kanyang mga talento o mga katangian. At sa tapat na paggawa tayo’y makararanas ng kagalakan at masusuklian din ito ng pambuhay sa sarili at sa aming mga pamilya. Kami ay tumutulong sa pagbuo ng isang matibay at malusog na lipunan at bayan.

Philippine Bio Industries

Salamat sa Diyos sa Trabaho! At sa lahat lahat!

Salamat sa Dualtech para sa lahat ng suporta. Sabi nga sa “battlecry” para sa taong 2019: Am I Thankful? Nagpapasalamat ba tayo? Nagpapasalamat ba ako? Kasi kung hindi tayo marunong magpasalamat, hindi tayo natuto! Wala tayong karapatang gumraduate!

Ang pagpapasalamat ay bunga lamang ng pagbibigay halaga natin sa lahat ng ating natanggap na tumulong upang mabuo tayo at maging karapat-dapat na bahagi ng lipunan. Ang pagpapasalamat ay damdamin ng mga taong nagpakumbaba na malinaw ang isip at diwa at kamalayan na hindi tayo karapat-dapat mabigyan, gayun pa man, tayo’y napili at pinagkalooban! Wag nating kalilimutan ito! Tungkulin ng lahat ng nagtuturo at nagtataguyod sa atin na isaayos ang ating mga pinahahalagahan at itama ang mali nating ugali.

Kung may sama ng loob ang sino man sa dinanas niya sa training o sa pagaaral tanungin niya ang sarili: HINDI BA, HIGIT AKONG MAS MAAYOS NGAYON KAYSA NOONG NAGSIMULA AKO? Salamat sa mga partner companies lalo na sa Philippine Bio Industries kung saan ako nagsanay. Salamat sa SM Foundation, sa ala-ala ni Ginoong Henry Sy, na tumutulong at tumulong sa marami dito sa Dualtech. Salamat sa aking mga magulang, Ma at Pa, para sa inyo po ang lahat ng ito. Kahit na malayo kayo sa amin ramdam ko pa din ang suporta ninyo sa amin. Yung mga payo ninyo ay hindi ko nalilimutan.

Salamat sa lahat ng tumulong sa akin upang maabot ang isa sa mga goal ko na ito.

Share

Latest News