News

Be Grateful

MARK LAURENCE IBO

umatak sa akin ang salitang GRATITUDE o PAGPAPASALAMAT.  Binago nito ang tingin ko sa buhay. Ako ay nagpapakumbaba sapagkat lahat ay hindi, “entitled” sa kahit ano sa buhay. Ibinigay ito sa iyo ng mga taong may mabuting-loob. Kaya’t ito ay dapat ipapasa din natin sa iba, sapagkat dahil dito ay mapagbubuti din ang ating sariling loob. Hayaan nating magpatuloy magdulot ito ng pagbabago tungo sa kabutihan, “LET THE MAGIC CONTINUE!” — MARK LAURENCE IBO | Batch Representative | Awardee, Gold Merit, Out-standing In-School and In-Plant, Learning Excellence, Trained and Employed at Enchanted Kingdom


Kung napanoood niyo na ang audio visual presentation ng Dualtech

MARK LAURENCE IBO | Batch Representative | Awardee, Gold Merit, Out-standing In-School and In-Plant, Learning Excellence, Trained and Employed at Enchanted Kingdom

(Click on Picture for the video link)

na pwedeng makita sa ating website at Youtube ay mapapansin ninyo sa bungad ay mukha ng isang mag-aaral na magsisimula sa Dualtech. Ang kanyang unang hakbang sa pagdedesisyon na tumuloy sa pagaaral at pagsasanay na sa loob ng dalawang taon ay mapupuno ng maraming kwento ng karanasan, pagsubok, pagtuklas, paghubog, at pagbabago. Tunay nga na ang buhay ng bawa’t isang magaaral dito sa Dualtech ay papandayin upang maiporma’t maituwid ayon sa katotohanan at kadalisayan.

At iyon nga ang nangyari sa akin at sa mga kasamahan kong magsisipagtapos. Bawa’t isa sa amin ay may pinagmulan at kwento kung paano napadpad sa Dualtech. Marami ang walang tuwirang plano upang hanapin ito. Ngunit dahil sa biyaya ng Mapagpalang Diyos, ang tulong na ito ay ginawad sa amin at ngayo’y nagbunga na.

Naranasan kong magtrabaho bago ako mag-aral sa Duatlech. Para makatulong sa pamilya, ako’y nagtinda ng chicharon, balut at buko. Hinagad kong maging enhinyero ngunit hindi kaya, salat kami sa salapi. Kailangan kong magsakripisyo, matutong lunukin ang “pride” at magpakumbaba sa ibang tao. Tunay na mababago ka pala, kapag naghahanap-buhay ka na.

Enchanted Kingdom

Sa aking pagsasanay sa “Enchanted Kingdom”, natagpuan ko ang isang kumpanyang hangad magbigay ng ligaya sa mga kostumers na binubuo ng mga pami-pamilya. Ang ligaya at tuwa sa paggamit ng mga iba’t ibang rides o sasakyan sa “theme park”. Sa aming kumpanya na “Enchanted Kingdom”, kaming mga naatasang tumulong sa maintenance ay tinawag na “Channel of Magic” o “Daluyan ng Mahika”, paraan upang ipakita na pinapahalagahan ang aming kontribusyon, kahit mga trainee pa lamang kami.

Napanood ko sa telebisyon noong nakaraang buwan ang kwento ng isang anak tungkol sa payo ng kanyang ama na hindi niya malimutan. Sabi niya: “Ang pinakamahabang paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang. Kapag mayroon kang pangarap o ambisyon na napakalayong puntahan o napakataas abutin at mararamdaman mo na ito’y mahirap, ngunit kapag tiningnan mo ito bilang paisa-isang hakbang lang, isang araw, mapapagtanto mo na narating mo na ang iyong patutunguhan.” Sa bawat hakbang ay akay at ginagabayan kami ng trainor namin. Sa kaalaman at pakikipagkapwa-tao, mayaman ang karanasan namin dito sa Daltech at sa “Enchanted Kingdom”. Hindi pala pwedeng mag-isa ka sa mundong ito, kailangan may tutulong pala sa iyo sa bawat landas. Sa pamamagitan nito ay pagyayamanin muli ang ating pagkatao.

Kaya naman tumatak sa akin ang salitang GRATITUDE o PAGPAPASALAMAT.  Binago nito ang tingin ko sa buhay. Ako ay nagpapakumbaba sapagkat lahat ay hindi, “entitled” sa kahit ano sa buhay. Ibinigay ito sa iyo ng mga taong may mabuting-loob. Kaya’t ito ay dapat ipapasa din natin sa iba, sapagkat dahil dito ay mapagbubuti din ang ating sariling loob. Hayaan nating magpatuloy magdulot ito ng pagbabago tungo sa kabutihan, “LET THE MAGIC CONTINUE!”

Maraming salamat po sa aming mga magulang: kina papa, mama, mga kapatid sa pagmamahal at pagsuporta.

Maraming salamat po, sa Enchanted Kingdom at sa iba pang partner companies.

Maraming salamat po. Mr. and Mrs. Mario O. Mamon and family at sa mga officers at staff ng Enchanted Kingdom. Sa inyong makatao at matatag na pamumuno!
Sa lahat ng kinatawan ng Dualtech Center: Mr. Arnolfo S. Morfe, Mr. Jerry Webb E. Muhi, Learning Facilitators, Industrial Coordinators, Mentors, Coaches, Staff, Support Staff ng Dualtech. Salamat po!

Kay Mr. Jack Herbster and Mrs. Amor Herbster. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa aking hindi ko po malilimutan.

Sa pagtanaw ng utang na loob na ito, patuloy tayong lumingon at namnamin ang araw ng ating pagtatapos. Magsilbing inspirasyon ito sa atin na abutin ang mga pangarap ng walang takot at agam-agam. Ito’y simula pa lamang, lagyan natin ng kulay at kasiyahan para mapawi ang dilim at kalungkutan.

At pinakaimportanteng natutunan natin sa Dualtech amg wagas na pananampalataya sa Diyos na tunay na nagmamahal sa atin at gumagabay sa bawat hakbang natin. Lahat ng karanasan, mabuti man o masama ay nagbigay sa atin ng kamulatan tungo sa hinaharap nating bukas.

Salamat din sa lahat ng nagtapos!

Ipagpatuloy natin ang MAGIC, a magical morning to us all!

Share

Latest News