About Alumni

This is not our End Game

j-ayeng-May2019In Dualtech, I did not only find a school, I found a home and the perfect place to find God and to be in his presence; doing ordinary things extraordinarily, to live a supernatural life by offering work to God. Thank you Dualtech for making me realize that I am human who is loved by God so much. I learned to pray and trust God. Thank you for making me realize that to work hard is good, but not only enough, to work hard with the heart is better, but to work hard with the heart intending to make an offering to God is best, Your mission - to give "hope", "opportunity", and "transformation" is being realized in the different stories of your students' lives. – Jonathan Ayeng | Awardee, Merit, Outstanding In-school and In-plant, and Learning Excellence | Bohol

It Happens for a Reason

arman-b-may-2019Dualtech teaches you to work and apply all possible virtues while working. We were taught to do sacrifice, for which I am sure each one of us has a story to tell. That ice cream commercial, I saw in the internet said: “Salamat sa sakripisyong pinagdaanan, may matamis na kapalit yan.” Because of our perseverance during our training, here’s the sweet reward that we are now experiencing. We graduated learning not only technical exposure but also in personal formation especially the virtues we have develop. -- Arman D. Balatero | Awardee, Merit, Outstanding In-school and In-plant, and Learning Excellence | Bohol

Learning How to Work

kevin-cagatcagatTinuruan kami ng Dualtech katulong ang mga partner companies kung paano magtrabaho. Na ang pagtatrabaho ay hindi parusa o pabigat, kundi pagpapahayag ng kakayahan ng tao na mapagbuti, makalikha, makatulong sa lipunan sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at paggamit ng kanyang mga talento o mga katangian. At sa tapat na paggawa tayo’y makararanas ng kagalakan at masusuklian din ito ng pambuhay sa sarili at sa aming mga pamilya. Kami ay tumutulong sa pagbuo ng isang matibay at malusog na lipunan at bayan. -- Kevin C. Cagat-cagat | Awardee, Merit, Outstanding In-School and In-plant, and Learning Excellence | Scholar, SM Foundation

Be Grateful

ibo-markTumatak sa akin ang salitang GRATITUDE o PAGPAPASALAMAT.  Binago nito ang tingin ko sa buhay. Ako ay nagpapakumbaba sapagkat lahat ay hindi, “entitled” sa kahit ano sa buhay. Ibinigay ito sa iyo ng mga taong may mabuting-loob. Kaya’t ito ay dapat ipapasa din natin sa iba, sapagkat dahil dito ay mapagbubuti din ang ating sariling loob. Hayaan nating magpatuloy magdulot ito ng pagbabago tungo sa kabutihan, “LET THE MAGIC CONTINUE!” -- MARK LAURENCE IBO | Batch Representative | Awardee, Gold Merit, Out-standing In-School and In-Plant, Learning Excellence, Trained and Employed at Enchanted Kingdom

Gaining Customer’s Trust

arjey-ramosThe journey of Arjey Ramos, M267, as technopreneur started even before his training at Dualtech as he was repairing computers since 2009. With the help of Dualtech’s Electromechanics program, his interest in troubleshooting and technical know- how was intensified.

I worked as an electrical maintenance/ PLC Programmer Trainee. When I got home in the evening, I worked as a part-timer computer technician,” he recalled.

Pages