Help Deserving Filipino Youth, Be our Partner

Nais ko rin pong pasalamatan ang lahat ng partner-companies ng Dualtech sa walang sawang pagsuporta sa mga scholars at pagbibigay ng mga kaalaman at karunungan sa pang technical na gawain. Sa paghubog ng ating murang isipan at pagmulat sa ating mga mata mula sa realidad ng buhay na ating mararanasan. Hinihiling ko po sa inyong lahat na mahalin natin ang ating mga trabaho at mga kompanyang pinagtatrabahuhan. Ibigay natin ang ating dedikasyon sa pagtatrabaho at wag kalimutan ang mga gawaing moral na ipinabaon satin ng Dualtech. Sila ang ating pag-asa sa ating kabuhayan at susuporta upang tayo ay mabuhay ng masagana.
JOHN CARLO ESPAÑOLA, Merit, Outstanding In-school and In-Plant, and Learning Excellence Awardee | Class Valedictorian | Trained and Employed at Triquint Asia LLC


Nais kong ihandog ang aking taos-pusong pasasalamat sa ating paaralan, ang Dualtech, sa pagbibigay ng walang kapantay na karunungan at virtues. Sa ating mga mentors at
industrial coordinators na naging instrumento ng Dualtech upang itatak sa pagkatao ng bawat isa sa atin ang kahalagahan ng kabutihang asal sa ating mga buhay.

Nang magsimula po ako sa Dualtech, sobrang nanibago ako sa sistema, pamamalakad at kultura na ipinapatupad dito. Bilang isang mag-aaral na galling sa isang pampublikong paaralan sa Maynila, hindi ako sanay sa mga batas at polisiya ng ating paaralan dahil hindi ko ito naranasan noon. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti kong nasanay ang aking sarili sa mga patakaran. Hindi ko malilimutan ang turo ng isa sa learning facilitators na lahat ng bagay mabuti man o masama, nadadaan ito sa sanayan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit natutunan kong i-adjust ang aking sarili.

Marahil karamihan sa atin ang naramdaman nung unang pumasok sa Dualtech ay mahigpit, sobrang daming bawal. Bawal yan, bawal ito, bawal yun. Ngunit hindi natin naisip na mapalad tayo sapagkat naranasan natin ang disiplina na dapat ay meron tayo. Nakakalungkot isipin na may mga estudyante na nagbaback-out dahil hindi daw nila kaya ang mga patakaran na ipinapatupad sa Dualtech. Nakakapang hinayang sapagkat napakawalan nila ang isang napakalaking oportunidad na isang beses lang dadating sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi dahil matututunan natin ang mga technical skills kundi matututunan natin ang mga virtues na dapat nating taglayin. Alam naman po nating lahat na madaling matutunan ang mga technical skills na kinakailangan sa planta ngunit alam din po natin na hindi lang yon ang gusto ng mga kompanya. Sabi nga po ng isang engineer samin nang nagtanong ako dahil meron akong job interview. Sabi niya sa akin, bilang isang interviewer hindi namin masyadong inaasahan ang technical skills and ability sa mga tulad niyong fresh graduates. Mas hinahanap namin ang may magandang pag uugali at kagustuhang matuto, additional na lang ang mga technical skills. Nais ko pong sabihin sa inyo kapwa ko magsisipagtapos na napakapalad nating lahat sapagkat natutunan natin at naranasan ang mga turo ng Dualtech at mataglay ang disiplina na dapat nating taglayin. Lagi po nating isabuhay ang bawat natutunan natin sapagkat ito ang magdadala satin sa tagumpay at pag asenso sa buhay. Itatak natin sa ating puso’t isipan ang pangalan ng Dualtech bilang pagbigay ng pasasalamat at wag nating kalimutang ibalik ang mga tulong na ibinahagi sa atin ng paaralan.

Nais ko rin pong pasalamatan ang lahat ng partner-companies ng Dualtech sa walang sawang pagsuporta sa mga scholars at pagbibigay ng mga kaalaman at karunungan sa pang technical na gawain. Sa paghubog ng ating murang isipan at pagmulat sa ating mga mata mula sa realidad ng buhay na ating mararanasan. Hinihiling ko po sa inyong lahat na mahalin natin ang ating mga trabaho at mga kompanyang pinagtatrabahuhan.  Ibigay natin ang ating dedikasyon sa pagtatrabaho at wag kalimutan ang mga gawaing moral na ipinabaon satin ng Dualtech. Sila ang ating pag-asa sa ating kabuhayan at susuporta upang tayo ay mabuhay ng masagana. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang payo ng aking ama. Lagi niyang sinasabi saming magkakapatid na mahalin namin ang aming trabaho at wag ipagpalit para lamang sa pansariling kagustuhan. Lagi niyang hinahalimbawa sa amin na kapag may mga okasyon at selebrasyon na kung minsan ay inaabot ng sobrang pagkalasing, lagi pa rin siyang bumabangon sa madaling araw dahil may trabaho na dapat pasukan. Hindi lamang dahil inaasahan natin ang sahod kundi dahil may mga taong umaasa sa atin, sa mga trabahong ating gagawin na kung hindi tayo makapasok kahit na isang araw lang ay maraming bagay ang mawawala.

Higit sa lahat, nais ko pong ibigay ang lahat ng karangalan at buong-pusong pasasalamat sa aking mga magulang sa walang sawang pagmamahal, sakripisyo, patnubay at gabay sa akin. Sila ang nagtaguyod at nagsilbing aking mga paa sa loob ng halos labing-siyam na taon. Sa aking mga kapwa mag aaral, wag po nating hayaan na hindi maramdaman ng ating mga magulang, kapamilya at mga mahal sa buhay ang pasasalamat na dapat nilang maramdaman sa pagtulong sa atin upang marating natin ang pangyayaring ito. Sila ang gumabay sa atin sa tamang landas upang hindi tayo maligaw sa ating paroroonan. Lagi nating dalhin sa ating paglalakbay ang kanilang mga payo at turo sapagkat ito ang makatutulong sa atin sa ating paglago. Lagi nating alagaan ang ating mga magulang sapagkat hindi habang panahon ay kasama natin sila. Ibigay natin ang ating mga respeto at pag galang sa kanila dahil ito ang pinaka magandang bagay na maibibigay natin at lubos na makapagpapasaya sa kanila. Muli maraming salamat po sa inyong lahat.

Share