Alumni Testimony

Learning How to Work

kevin-cagatcagatTinuruan kami ng Dualtech katulong ang mga partner companies kung paano magtrabaho. Na ang pagtatrabaho ay hindi parusa o pabigat, kundi pagpapahayag ng kakayahan ng tao na mapagbuti, makalikha, makatulong sa lipunan sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at paggamit ng kanyang mga talento o mga katangian. At sa tapat na paggawa tayo’y makararanas ng kagalakan at masusuklian din ito ng pambuhay sa sarili at sa aming mga pamilya. Kami ay tumutulong sa pagbuo ng isang matibay at malusog na lipunan at bayan. -- Kevin C. Cagat-cagat | Awardee, Merit, Outstanding In-School and In-plant, and Learning Excellence | Scholar, SM Foundation

Be Grateful

ibo-markTumatak sa akin ang salitang GRATITUDE o PAGPAPASALAMAT.  Binago nito ang tingin ko sa buhay. Ako ay nagpapakumbaba sapagkat lahat ay hindi, “entitled” sa kahit ano sa buhay. Ibinigay ito sa iyo ng mga taong may mabuting-loob. Kaya’t ito ay dapat ipapasa din natin sa iba, sapagkat dahil dito ay mapagbubuti din ang ating sariling loob. Hayaan nating magpatuloy magdulot ito ng pagbabago tungo sa kabutihan, “LET THE MAGIC CONTINUE!” -- MARK LAURENCE IBO | Batch Representative | Awardee, Gold Merit, Out-standing In-School and In-Plant, Learning Excellence, Trained and Employed at Enchanted Kingdom

Gaining Customer’s Trust

arjey-ramosThe journey of Arjey Ramos, M267, as technopreneur started even before his training at Dualtech as he was repairing computers since 2009. With the help of Dualtech’s Electromechanics program, his interest in troubleshooting and technical know- how was intensified.

I worked as an electrical maintenance/ PLC Programmer Trainee. When I got home in the evening, I worked as a part-timer computer technician,” he recalled.

Don’t Give Up

jerry-sabacajanA year after his graduation, Jerry Sabacajan worked in the Kingdom of Saudi Arabia. He stayed there for 11 years as an Electrical and Instrumentation Technician in a leading company in steam system solutions. Because of  his supportive superiors, and an insistent encouragement Dualtech’s Alumni Relations Office, he pursued an Engineering degree (2014) and a Master’s Degree (2016).

Business by Design

abinzaAfter graduation at Dualtech in 2002, Aaron Binza knew that there was still much to learn. He understood that it would not be easy- physically, mentally and financially- but the most important thing for him was to never stop learning. He was hired as Shifting mechanic in an apparel company that manufactures and distributes clothes, where he had also rendered his training. As thirsty in knowledge as he was, he transferred to another company in Canlubang as a Mold Set- Up Crew and later, at a Die Technology in Binan, Laguna.

Pages